Jest to podmiot, który na mocy umowy zawartej z instytucją finansową staje się dłużnikiem wobec kredytodawcy i zobowiązuje się do spłaty zaciągniętego zadłużenia.