To publiczny rejestr, który dotyczy prawnych informacji o nieruchomościach. Dane te mogą pomóc ustalić dokładnej ewidencji hipoteki oraz jej właścicieli.