To kurs wyznaczający na giełdzie zebrane ale jeszcze nie dokonane transakcje i zlecenia dotyczące inwestycji. W przypadku, gdy kurs otwarcia nie będzie możliwy do ustalenia, przyjmuje się za niego kurs ostatniej transakcji danego papieru wartościowego.