Kurs w jakim bank lub kantor sprzedaje klientowi konkretną obcą walutę. Dotyczy to także kredytów, które zaciągane są w obcej walucie a spłata realizowana jest w złotówkach.