Jest to określenie wartości w jakiej waluta jest sprzedawana lub odkupywana za inną walutę.