To wartość ostatniego kursu danej sesji na giełdzie. Dotyczy ostatniej transakcji konkretnego papieru wartościowego.