To dokładna wartość jaką zobowiązuje się udostępnić kredytodawca kredytobiorcy. Kwota ta jest dokładnie wyznaczona i uzgodniona z pomocą umowy kredytowej.