To produkt finansowy, który określany jest umową zawartą między bankiem, a jego klientem. Lokata polega na zdeponowaniu środków finansowych na rachunku instytucji. Wiąże się to z ograniczonym dostępem do środków na okres trwania umowy, a także z odsetkami jakie zapewnia bank. Lokata z góry wyznacza nam uzyskane profity, nie stwarza ryzyka dla oszczędności.