To lokata, która trwa zaledwie jeden dzień. Najczęściej jest to produkt, który podlega automatycznemu odnowieniu i codziennie nasz kapitał na lokacie zostaje powiększony o wcześniej wypracowane odsetki.