Jest to umowa zawarta na ściśle określony czas między bankiem a klientem instytucji. Lokata terminowa wyznacza dokładny termin zakończenia lokaty i po tym okresie zamrożone środki, wraz z odsetkami trafiają na konto usługobiorcy.