To depozyt założony w innej walucie niż krajowa. Wartość odsetek zdobytych na takiej lokacie zależy nie tylko od oprocentowania lokaty ale również od kursu danej waluty.