Podmiot upoważniony do dokonywania transakcji na giełdzie. Makler pobiera za swoje działania prowizję, która zależna jest od wartości transakcji.