To spłata zadłużenia, która następuje w regularnych, miesięcznych odstępach czasu, wyznaczonych przez umowę między zadłużonym a udzielającym zadłużenia. W skład raty wchodzi kwota kapitałowa, a także odsetki od długu.