To minimalna wartość spłaty kredytu odnawialnego w koncie, jaka wymagana jest do ponownego korzystania z zadłużenia.