Różnica między wartością wpłaconą, a wartością należną. Nadwyżka wpłaconą sumą większą niż ta przewidywana.