To suma wszystkich wierzytelności jakie posiada dana osoba lub przedsiębiorstwo. Należności wynikają z określonych zdarzeń za jakie podmiot musi uiścić określoną opłatę w ramach otrzymanego towaru czy usługi.