Instytucja państwowa, która została powołana w ramach wprowadzania Programu Powszechnej Prywatyzacji.