To wartość jaką otrzymujemy po odliczeniu zysku od zainwestowanego kapitału. Umożliwia to określenie faktycznej sumy o jaką powiększamy majątek. Dzięki temu możemy również sprawdzić efektywność inwestycji.