To papiery wartościowe, które emitowane są w serii. Nabywca obligacji staje się pożyczkobiorcą dla emitenta i ma prawny udział w uzyskanych przez emitenta zyskach.