To papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa. Umożliwiają one bezpieczne zainwestowanie kapitału, oraz uzyskanie gwarantowanych odsetek w terminie zapadalności obligacji, czyli ich wykupu.