To termin określający sumę aktywności finansowej podmiotu (jednostki indywidualnej lub przedsiębiorstwa) w ustalonym czasie.