To określenie aktywności mających miejsce w obrębie danego rachunku. Możemy wyróżnić obroty konta debetowe, a także kredytowe.