To analiza ryzyka jakie ponosi instytucja finansowa udzielając zadłużenia kredytobiorcy. Dotyczy przede wszystkim możliwości spłaty klienta, zarówno kwoty kredytowanej jak i opłat około kredytowych.