To termin określający możliwości finansowe potencjalnego dłużnika banku lub instytucji finansowej. Ocena zdolności kredytowej ma wpływ na to czy bank wyda pozytywną decyzję o przyznaniu zadłużenia.