Jest to opłata jaka zostaje naliczona od kredytowanej kwoty według ustaleń zawartych w umowie między kredytodawcą/pożyczkodawcą a kredytobiorcą/pożyczkobiorcą. Wysokość odsetek zależy od oprocentowania. Jako odsetki określamy również zysk wypracowany dzięki lokatom bankowym.