To opłata, którą musi uiścić kredytobiorca w przypadku nieuregulowania w terminie należności na rzecz kredytodawcy. Może to dotyczyć poszczególnej raty zadłużenia, a także całej kwoty.