To dokładnie ustalony i zatwierdzony przez obie strony umowy, termin określający ostateczny czas spłaty zadłużenia. Dodatkowo na termin kredytowania składają się także informacje o częstotliwości spłaty. Okres kredytowania ma wpływ na analizę zdolności kredytowej usługobiorcy.