To suma pieniędzy jaką będzie zobowiązany opłacić kredytobiorca, który ureguluje swoje zobowiązanie finansowe przed wyznaczonym terminem.