To roczny koszt od zaciągniętego zobowiązania finansowego.