To roczna suma zysku jaka pochodzi z lokaty bankowej. Oprocentowanie netto dodatkowo uwzględnia podatek od zysków kapitałowych, który musi zostać uregulowany i pomniejsza wartość uzyskanych odsetek.