To określenie dotyczące konkretnego miejsca na giełdzie, w którym odbywają się wszystkie transakcje – kupna oraz sprzedaży akcji.