To środek płatniczy, który emitowany jest przez Bank Centralny w każdym kraju.