To opłata jaką uiszczają osoby fizyczne za uzyskane przychody na rzecz państwa. Wysokość podatku zależna jest od wysokości dochodu oraz pozostałych odliczeń.