To obowiązkowe opłaty, które pobierane są na rzecz państwa. Podatki wykorzystywane są na potrzeby związane z realizacją planów rządu. Pieniądze pobrane w formie podatków trafiają do Skarbu Państwa.