To transakcja bezgotówkowa, która zostaje zlecona przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Operacji uregulowania płatności dokonuje bank w ustalonym terminie. Może być to jednorazowa transakcja, a także stałe polecenie, wykonywane przez bank regularnie.