To umowa cywilno-prawna która zobowiązuje pożyczkobiorcę do spłaty zadłużenia finansowego na rzecz pożyczkodawcy w wyznaczonym terminie. Pożyczka udzielana jest najczęściej bez podawania konkretnego celu w jakim zostaje zaciągnięta. Pożyczki dzielimy na bankowe oraz pozabankowe.