To rodzaj zadłużenia, którego zabezpieczeniem są wszystkie aktywa w posiadaniu pożyczkobiorcy. Mogą do nich należeć lokaty terminowe, polisa na życie a także jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.