To umowa cywilno-prawna zawarta między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą. Pożyczkodawcą może być każdy podmiot, który dysponuje własnym kapitałem. Może być to zarówno osoba prywatna jak i firma pożyczkowa.