To rodzaj prawa majątkowego upoważniającego do otrzymania akcji z chwilą ich emisji na rynku. Prawo do akcji wygasa w momencie otrzymania akcji i ich rejestracji.