To prawo, które upoważnia obecnych akcjonariuszy do pierwszeństwa w nabyciu nowych akcji emitowanych na rynek.