To opis wszystkich towarów oraz usług wyprodukowanych na terenie kraju. Dzięki temu możliwe jest ustalenie wartości dochodu państwa.