To dokument wydawany przez bank. Promesa kredytowa jest zapewnieniem instytucji o tym, iż klient otrzyma zadłużenie o jakie się ubiega po wypełnieniu wyznaczonych warunków w konkretnym terminie.