To forma wynagrodzenia za udzieloną usługę. Najczęściej dotyczy banków oraz firm pożyczkowych. Wyrażana w postaci oprocentowania naliczonego od zaciągniętej kwoty kredytu lub pożyczki.