To proces który polega na zmianie waluty kredytu (najczęściej hipotecznego) zarówno z obcej waluty na krajową jak z krajowej na zagraniczną. Przewalutowanie kredytu związane jest z opłatami wynikającymi z różnicy kursów walut.