To rachunek prowadzony przez biuro maklerskie, konieczny do dokonywania transakcji na giełdzie. Na rachunku maklerskim deponowane są również papiery wartościowe.