Jest to dział zajmujący się analizą stanu majątkowego, wszelkich wpływów i wydatków podmiotu gospodarczego. Rachunkowość obejmuje księgowość, kalkulację, a także sprawozdawczość.