To instytucja powołana przez państwo w celu kształtowania polityki pieniężnej Banku Centralnego w Polsce. RPP decyduje o wysokości stóp procentowych co ma istotny wpływ na oprocentowania usług finansowych.