Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania. To całkowity koszt zadłużenia, który określa sumę jaką będzie musiał zapłacić potencjalny kredytobiorca/pożyczkobiorca za skorzystanie z danej usługi finansowej. RRSO obliczane jest według określonego wskaźnika, który zawarty jest w ustawie o kredytach konsumenckich. Do kwoty RRSO wliczamy, oprocentowanie nominalne, prowizje, opłaty przygotowawcze a także pozostałe koszty związane z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki.