To rynek, który obejmuje wszystkie czynności związane z średnio oraz długoterminowymi inwestycjami. Najczęściej dotyczy obligacji oraz inwestycji w akcje, których zapadalność wynosi rok.