Rynek na którym odbywa się pierwsza sprzedaż towarów oraz papierów wartościowych.